Het doek is gevallen

Met ingang van 1 januari 2022 heeft Valebo! alle bedrijfsactiviteiten gestaakt.
Nadere informatie en/of gegevens kunt u opvragen via valebo@ziggo.nl
Alle persoonlijke gegevens van klanten zijn inmiddels conform de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijderd.
Het betreft alle persoonsgegevens van de websites valebo.nl. valebo.eu, robuustleiderschap.nl en digitcoach.com.