Robuust Leiderschap

‘Robuust’ is afgeleid van de Latijnse naam van de zomereik (Quercusrobur). Net als de eik is ons programma lang levend, goed verankerd, stevig en duurzaam.

Het staat ook voor de robuustheid van de leider: een onafhankelijke, energieke, vrije geest die leiderschap neemt en daarin zijn eigen authenticiteit toont. Leiderschap tonen vraagt standvastigheid en vastberadenheid. Leider zijn vraagt om visie, voeding, durf, blijven ontwikkelen, flexibiliteit.

De waarden die leidend zijn bij de opzet van onze ondersteuning en begeleiding zijn openheid, respect en vertrouwen. Wij hebben e.e.a. vastgelegd in ons waardenmanifest.