Aanpak

Het gaat bij alle ontwikkelprogramma’s voor robuust leiderschap vooral om het leren van en met elkaar door het delen van elkaars perspectieven en inzichten. Daarom worden in onze klassikale trainingen theorie en praktijk afgewisseld en maakt intervisie een essentieel onderdeel uit van de programma’s.

We baseren ons op twee stellingen:

‘Echte verandering komt van binnenuit, nooit van buiten!’

‘Als je blijft doen wat je altijd deed, dan zal je blijven krijgen wat je altijd kreeg!’