Focus

Leiders in organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met twee uitdagingen:

Enerzijds worden er meer verwachtingen door zowel ‘hoog’ als ‘laag’ naar hen  verschoven, waarbij zij als verantwoordelijk worden beschouwd.

Anderzijds zijn leiders niet meer degenen die hun macht en verantwoordelijkheid kunnen baseren op het feit dat ze meer zouden weten dan de medewerkers op lagere hiërarchische niveaus. De professionalisering van de werkplek zorgt met name voor veel meer kennis in de primaire processen.

In de nabije toekomst zal de meerwaarde van leiders vooral liggen in hun competenties om met ambiguïteit om te gaan en om hun mogelijkheid verantwoorde keuzes te maken binnen dilemma’s. Het probleemoplossend vermogen wordt verschoven naar elke professional in een organisatie. Leidinggevenden en verantwoordelijken zullen dus meer geconfronteerd worden met onoplosbare dilemma’s.

Dit vereist, veel meer dan een gespecialiseerde kennis over managementvraagstukken, een meer stevige en robuuste houding van leiders die vertrouwen hebben en schenken.

De programma’s van Robuust Leiderschap begeleiden managers en potentiële managers in de ontwikkeling van deze eigenschappen.